گوجه گلخانه ای تهران

پخش گوجه گلخانه ای بسته بندی در تهران

گوجه از جمله صیفی جاتی می باشد که که در دو نمونه گلخانه و بوته ای کشت می شود. این گوجه های گلخانه ای رنگی قرمز دارند و گوشتی هستند. استقبال بی نظیر مصرف کنندگان

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید