سفارش بذر گوجه زیتونی

سفارش بذر گوجه زیتونی زرد

بذر گوجه زیتونی را می‌توان به‌صورت نشایی وبه‌صورت
مستقیم در زمین کاشت.آبیاری مزرعه گوجه زیتونی حداقل
هفته‌ای یک‌مرتبه انجام می‌شود. آبیاری باید منظم انجام‌شده

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید