تولید گوجه زیتونی

تولید عمده گوجه زیتونی گلخانه ای اصفهان

در حال حاضر  تولید عمده گوجه زیتونی اصفهان در کشور از بازار پررونقی برخوردار می باشد که تولیدکنندگان با در نظر گرفتن
نیاز بازار تقاضا آن را در بالاترین سط

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید