توزیع گوجه گلخانه ای

مرکز توزیع گوجه گلخانه ای صادراتی عمده

گوجه گلخانه ای صادراتی عمده و خرده در سراسر کشور توزیع می شود تا به تواند نیاز های مردم به این محصول را در فصل های پاییز و زمستان، که گوجه فرنگی در زمین های کشا

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید